GIỚI THIỆU

Trang “ TỰ HỌC TIẾNG ĐỨC B1 ” là trang web giáo dục từ nước Đức trực tuyến dành cho người Việt. Khác với những trang khác, mục tiêu và lý tưởng mà “ TỰ HỌC TIẾNG ĐỨC B1 ” muốn hướng tới là những kỹ năng cũng như kiến thức cốt lõi nhất dành cho những bạn đã đang và sẽ thi B1.

Tất cả các Thành viên trong Ban biên tập đều sống ở Đức và có nhiều năm kinh nghiệm học tiếng ngoại ngữ (Đức, Anh, Tây Ban Nha,..) và giảng dạy tiếng Đức, có chứng chỉ Goethe C1.

Kiến thức tiếng Đức của bạn là niềm vui của chúng mình.

error: Content is protected !!